کد خبر: 84710 |
تاریخ انتشار : 19 آگوست 19 - 23:17 | ارسال توسط : faslino_sadegh
پ

اکنون با امید به خداوند منان و البته تقدیر و تشکر از انتخاب حکیمانه و هوشمندانه سید بزرگ اصلاحات که پس از سالها سکوت بعد از افتادن بیرق سبز طلایه داری اصلاحات از دست اکنون برای نخستین بار کمر به انتخاب

فصلی نو – رحیم حیدری

سید باقر موسوی جهان آباد آن سید و پیر معنوی اصلاحات و سردار سازندگی جهاد در دیار ما پس از آن دوران طلایی( مجلس پنجم و ششم) همچون دیگر نخبگان و پرچم داران راستین اصلاحات ”از درگاه رانده” و به جرم ”عصیان”به انزوا کشیده شد افکار و اعتقادات حقیقی و مبتنی بر ارزشهای اصلاحات در استان ما به حاشیه رفته و به تبع آن عرصه برای جولان و میدان داری عده ای که گور اندیشه ی اصلاح طلبی را از ابتدا کنده و کیسه منافع ”مناصب حاصله” را از همان ابتدای امر دوخته بودند باز شد که اینان دو گروه بودند ،یا دشمنان شمشیر کشیده از روبرو بودند و یا با لباس ”دوست” و نامی که از دوست به عاریه گرفته بودند منافع انتهای راه را به انتظار نشسته بودند. در حالی که اگر تنها چهل سال به عقب بازگردیم در آن زمان و بحبوحه پیروزی که آن شور و تب و تاب انقلاب نوپا و بروز احساسات انقلابی گری هرگونه فکر دیگر و ”فکر نو” را بر نمی تافت و گردن می زد (که این طبیعت هر انقلابیست در ابتدای پیروزی) ، جوانی ۲۸ ساله که خود تا پیش از آن پیروزی بزرگ (انقلاب اسلامی) دامنه مبارزاتش با رژیم طاغوت علاوه بر خود گریبان تمامی خانواده اش را گرفته_ همچنانکه می بینیم در ابتدای زمان دانشجوییش در دانشسرای عشایر به دلیل فعالیت های تبلیغی و انقلابی از دانشسرا اخراج و پس از آن در کارخانه قند یاسوج مشغول به کار می شود و در آنجا نیز به دلیل روشنگریهایش و تحریک کارکنان و کارگران تحمل نشده و اخراج می شود و برای پنجمین بار متوالی توسط ساواک به زندان می افتد خانواده و برادرانش همگی آواره دیار غربت شده و به صورت مخفیانه در شهرستانهای کازرون و نورآباد اقدام به پخش اعلامیه های امام خمینی (ره) و فعالیتهای انقلابی و شرکت در تظاهراتهای ضد شاه نموده و عملا بازوان شهید می شوند در آن مبارزات بی وقفه و نفس گیرش _ پس از پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب این بار ”فریادی نو” سر می دهد و از دام های تازه ای که ممکن است حتی خود فرزندان انقلاب و طلایه دارانش را به بند کشیده و از آن آرمان و ارزشهای حقیقی دور افکند می گوید ،دگماتیسم و واپس گرایی و ”اصلاح ستیزی” را می کوبد و به تعبیری ”آوای روشن فکری” سر می دهد.این آموزش یافته مکتب ”ابوذر” و این رسول امین پیام ”حسین وارث آدم” همچون دیگر روشنفکران دینی ارزشمند ما ازجمله ”سردار شهید” دکتر چمران و ”معلم شهید” دکتر شریعتی اکنون عرصه را بر خود تنگ تر می بیند و بار سنگین تهمت و برچسب های به ناحق همرزمان و دوستان ”دیروز” (قبل از پیروزی انقلاب) که به تقسیم غنائم امروز(پس از پیروزی انقلاب) مشغولند را اکنون باید به دوش بکشد و از طرفی آن پیام مقتدایش در اعماق تاریخ ”ابوذر” که می گوید ،،هرکه نان ندارد دین ندارد ،، و همچنین مشاهده فقر و بیچارگی هم تبارانش و مردم خطه اش او را به سوی کاندیداتوری مجلس میکشاند و وارد عرصه می شود تا شاید تریبونی برای دفاع از مردم مظلوم زادگاهش به دست آورد که باز تنگ نظری و تارک فکری همان دوستان و هم رزمان دیروز و مقسمان غنائم امروز ،این مهم را نیز بر نمی تابد و آماج حمله ها و تهمت ها و کارشکنی های همان کم شعور های ”داغ بر پیشانی” که فرق علی (ع) را بر سجده نماز! شکافتند قرار می گیرد ولی باز او که مبارزه و مقاومت را از تاریخش در آستین نهفته دارد عرصه را خالی نمی کند چرا که پیشوایش حسین (ع) می گوید ،،قیام کنید حتی اگر یک نفر باشید و بمیرید وقتی که حتی نمیتوانید،، کاندیدا می شود با آن سخنرانیهای روشنگرانه اش در یاسوج و سی سخت با اقبال تمامی مردم زجر کشیده دیارش و اجماعی کم نظیر روبرو می شود و علی رغم پیروزی قاطع و مسلم انتخابات به دور دوم ”کشانده” می شود و این ”مصاف” مصادف می شود با حمله دشمن خارجی به مرزهای سرزمینمان، این بار با سینه ای مالامال درد که علی(ع) را نیمه شب روانه نخلستان کرده و سر در حلقوم چاه برده و زجه می زند با الگوی سرورش حسین(ع) راه ”حج” کج کرده و آهنگ ”کربلا” می کند و دیدیم که در همان روزهای آغازین جنگ در بهمن شیر آبادان به تیر بی رحم ضحاکیان آن روح سرکش و عصیانگر و بزرگ از آن قالب جسم نحیف و استخوانیش پر کشیده و به عنوان اولین معلم شهید تاریخ استان ما پیکر بی جانش به زادگاهش بازمیگردد. سید اصلاحات که از شاگردان همان مکتب است و از دوستان و همفکران و همرزمان همان شهید و دارای ”یادگار جراحت” همان جنگ اکنون که از سعه صدر و روشنای فکر این گروه ”ترازوی صلاحیت به دست” برای حضور در صحنه و به دست گرفتن سکان این ”کشتی به گل نشسته ما” ناامید گشته طی مذاکرات و هم اندیشی های گسترده با ”سایر دوستان هم فکر ” گویا مقدر است این بار نیز البته به همت و همراهی همان هم اندیشان و وزنه های فکری و شایسته دیارمان به سراغ آن یار دیرین رفته لکن این بار دست برادر آن شهید شاهد (اردوان ایزدپناه)را بفشارد.اما بار مسئولیت آنقدر سنگین و وضع موجود آنقدر پیچیده و گذرگاه اکنون تاریخ ما آنچنان خطیر و البته کسب نظر مساعد و اخذ قول همراهی دوستان هم عقیده حاضر در این عرصه آنقدر مهم که او را در پذیرش این بار سنگین و دنباله روی حرکتی که برادر شهیدش پنجاه سال پیش آغاز نمود مردد کرده و همین نیز خود حجب و حیا و عدم حس قدرت طلبی و فرصت طلبی این بزرگوار را به وضوح آشکار می سازد. انتخاب اکنون سید اصلاحات از چند منظر قابل تقدیر و تامل است؛
از منظر فردی:
با کمی واکاوی سوابق مدیریتی آقای اردوان ایزدپناه به این مهم دست می یابیم که ایشان در طی این ۲۷ سال خدمت تاکنون حتی یک مورد سابقه زد وبند سیاسی و اقتصادی و بده بستانهای معمول و معامله گریهای رایج _ که چون همه گیر شده وقاحتشان از چشم افتاده و جریان معمول جامعه شده اند مادامی که هر آنکه از آن مصون مانده باشد بیمار می نماید! _ نداشته و کارنامه درخشانی دارد و در هیچ یک از سوابق مدیریتی خود از جمله جایگاه کنونی اش (سازمان بازرسی) نه تنها خطایی نداشته بلکه همیشه انگشت نمای سلامت بوده است. و نه خود و نه خانواده و اطرافیانش به غنیمتی نرسیده و ثروتی نیندوخته اند که این خود آشکار و هویدا بوده و البته قابل تحقیق و تفحص. ایشان دارای شخصیتی با شهامت و با صداقت است شهامتی تاریخی که میراث گذشتگانش و صداقتی وصف ناپذیر که تمام کسانی که طی این چند سال مسئولیت وی چه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و چه در دانشگاه علوم پزشکی استان و … با ایشان تعامل داشته اند شاهد این مهم اند. عملگرایی و عدم شعار پیشگی که از خصوصیات بارز اوست و نمود عینی اش در دوران هر چند کوتاه مسئولیتش در دانشگاه علوم پزشکی آشکار شد که متحول کردن سیستم دانشگاه و بیمارستانهای فرسوده آن زمان شهرمان گواه این مدعاست. در پاک دستی و مبارزه با فساد که اکنون دیگر همه گیر شده همان بس که جایگاه کنونی ایشان (سازمان بازرسی استان البرز) در کسب رتبه نخست کشوری طی چند دوره پی در پی در مبارزه با فساد و تخلفات گسترده آن هم در استانی که از نظر جمعیت و گستردگی پس از پایتخت در مقام دوم قرار دارد شاهد این ماجراست.
از منظر خانوادگی ؛
آقای اردوان ایزدپناه ساخته و پرداخته یک خانواده اصیل و ”خوش نام” است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند .خانواده ای که اولین ثمره آن شهید کرامت اله ایزدپناه بود. شهیدی که در ابتدای جوانی اش با اندیشه های نیروهای پیشرو فکری و دینی ارزشمند ما آشنا شد و همه دیدند که همچون آتشفشان به خروش آمد و خود و همسر و فرزند و خانواده و برادر و پدر و هرآنچه را داشت فدای آرمان و عقیده اش که به زبان خودش همان ،،خدمت به خلق،، بود کرد و در حالی که تنها در ابتدای راه بود و می توانست نقطه عطفی در تاریخ سراسر تلاطم دیار ما باشد با آن انتخاب تاریخیش خون خود را در پیش قدوم یزیدیان ریخته و مظلومانه خاموش شد. و پدر همین خانواده محمد ایزدپناه( با نام منطقه ای کی محمدخان ایزدپناه) که با یک عمر صبر و ”تحمل مصیبت” و تلاش و همتی بلند و از پا ننشستن و نپذیرفتن شکست همه این فضائل را به فرزندانش در عمل می آموزد. هنگامی که چشم به جهان می گشاید در تلاطم و ناملایمات و آوارگی به مقتضای تاریخ و جغرافیا و آزادگی اسلافش ساخته و پرداخته می شود و زمانی که هر دو تکیه گاهش را از دست می دهد(عمویش به اراده حکومت وقت کشته و پدرش محکوم به تحمل ۱۴ سال زندان می شود)  او (کی محمدخان ایزدپناه) تک و تنها زندگی خود را با تحمل بدترین و سخت ترین زجرهایی که یک انسان می تواند تحمل کند به دندان می کشد و فرزندان خود را بزرگ می کند و این زندگی سراسر رنج و محنت همچون کوره انسان سازی فرزندانی شاخص و فولاد آبدیده می پروراند. که در این ماجرا پدر خون نخستین ”اسماعیل قربانی” خود را چهل سال پیش به سوی آسمان می افشاند.
 اکنون با امید به خداوند منان و البته تقدیر و تشکر از انتخاب حکیمانه و هوشمندانه سید بزرگ اصلاحات که پس از سالها سکوت بعد از افتادن بیرق سبز طلایه داری اصلاحات از دست اکنون برای نخستین بار کمر به انتخاب راهبری اصلح و شایسته بسته است تا شاید این کشتی اسیر طوفان را به سلامت به ساحل امید برساند و همچنین به امید پذیرفتن این مسئولیت خطیر در این گذار تاریخی حساس توسط تنها یادگار و پرچمدار آن شهید مکتب حسین(ع) و نیز اجماع و رضایت و همراهی دوستان حاضر در این دایره فکری همگی خاضعانه و و درد مندانه وقوع تحولی شگرف و نقطه عطفی در تاریخ سراسر ستم و محرومیت و عقب ماندگیمان را با ظهور دوباره واژگان غبار گرفته ی ”شهامت” ، ”صداقت” ، مقاومت” و ”اخلاص” به انتظار نشسته ایم…
در انتها با این شعر مهدی اخوان ثالث که چه خوب و هنرمندانه و ”عمیق” حال حاضر ما و وضع موجود را به روی کاغذ می آورد سخن کوتاه می کنم؛
،، موجها خوابیده اند ، آرام و رام
طبل توفان از نوا افتاده است
چشمه های شعله ور خشکیده اند
آبها از آسیاب افتاده است
در مزار آباد شهر بی تپش.. وای جغدی هم نمی آید به گوش
دردمندان بی خروش و بی فغان.. خشمناکان بی فغان و بی خروش
آهها در سینه ها گم کرده راه.. مرغکان سرشان به زیر بالها در سکوت جاودان مدفون شده ست.. هر چه غوغا بود و قیل و قال ها
آبها از آسیاب افتاده است.. دارها برچیده خونها شسته اند جای رنج و خشم و عصیان، بوته ها.. پشکبنهای پلیدی رسته اند
مشتهای آسمانکوب قوی وا شده ست و گونه گون رسوا شده ست
یا نهان سیلی زنان یا آشکار..، کاسه ی پست گداییها شده ست
خانه خالی بود و خوان بی آب و نان و آنچه بود ، آش دهن سوزی نبود
این شب است ، آری ، شبی بس هولناک لیک پشت تپه هم روزی نبود
باز ما ماندیم و شهر بی تپش و آنچه ”کفتار است و گرگ و روبه ست”
گاه می گویم فغانی بر کشم باز می بینم صدایم کوته ستآبها از آسیاب افتاده ، لیک باز ما ماندیم و خوان این و آن میهمان باده و افیون و بنگ از عطای دشمنان و دوستاندر شگفت از این غبار بی سوار …
خشمگین ، ما ناشریفان مانده ایم
آبها از آسیاب افتاده ، لیک باز ما با موج و طوفان مانده ایم
هر که آمد بار خود را بست و رفت ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب
زآن چه حاصل ، جز با دروغ و جز دروغ ؟ زین چه حاصل ، جز فریب و جز فریب ؟
باز می گویند : فردای دگر صبر کن تا دیگری پیدا شود کاوه ای پیدا نخواهد شد ، امید…; کاشکی اسکندری پیدا شود ..!

چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 09800000000  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:

40 پاسخ به “برگ برنده اصلاح طلبان بویراحمد و دنا “اردوان ایزدپناه””

 1. ناشناس گفت:

  درود بر حاج اردوان ایزدپناه

 2. بدری گفت:

  زنده باد پرچم دار اصلاحات حاج اردوان ایزدپناه و دست مریضاد به مغز متفکر اصلاحات سید باقر موسوی و درود بر آغازگر این راه شهید والامقام کرامت ایزدپناه

 3. حقگو گفت:

  چرند نوشتی. اینم برادرنیکبخت هست که هیچوقت نمیدونست چی میگه!

 4. مرتضی م گفت:

  راستش برخلاف ….. و نویسنده محترم متاسفانه ایشون عملکرد مثبتی نداشته اند وباعث تفرق اصلاح طلبان میشود

 5. بیطرف گفت:

  درود بر سید  وحاج اردوان ایزدپناه مردم دراین برهه از زمان،زمانی که دست اصلاحات واصولگرایان برایشان رو شده ودر فکر عبور ازاین دوطیف افراطی ومردم فریب هستند موقعیت مناسبی برای عرض اندام نیست خواهشا ملت رابه حال خودشان بگذارید تا خود چاره ساز آینده خویش باشند تنور انتخابات اینجوری گرم نخواهدشد

 6. صابری گفت:

  این موضوع نقشه شوم باقر برای موفقیت زارعی است

 7. لوداب گفت:

  باقر موسوی و هدایت خواه نشان دادن که نمی خواهند بعد ازخودشان کسی پرچم دار اصلاحات و اصولگرا ها در حوزه بویراحمد باشند .. میخواهند نماینده اول تا آخر دو جریان برای همیشه فقط سید باقر و ستار باشد .سید باقر و هدایت خواه ، خودخواهی ، قدرت طلبی ، خودشیفتگی و خود بر تر بینی خود را ثابت کردند . اونا انگشت رو کسانی می گذارند که هیچ وقت رای نمیاورد . مردم انقدر گاو تشریف ندارند که از پشت پرده این قضایا خبر نداشته باشند .همه سیاسیون و خواص میدونند که اگر جرعه ای صداقت در وجود هدایت خواه بود از کاندیدا شدن روشنفکر و حاج دهراب پور استقبال میکرد ، تنها کسی که میتوانست رای زارع رو هم در ایل و هم در بویراحمد علیا خرد و به نفع خود و جریانش مصادره کند آقای حاج دهراب پور بودند و همینطور تنها کسی که میتوانست رای زارع رو هم در ایل منتسب به خود و هم در بویراحمد سفلی به نفع خود و  به نفع تشکیلات مصادره کند ،کسی نبود جز آقای دکتر روشنفکر .بر هیچ کسی پوشیده نیست که بهترین گزینه برای جربان اصلاحات محمد بهرامی ایست .قبل از هر چیز ایشان آوازه ی بهتر و بیشتری از سایر کاندیداهای منسوب به اصلاحات دارند .مدیریت و توانمندی ایشان در دوران شهرداری به منصه ظهور رسیده است . صداقت ومردمی بودن ایشان بر همه روشن است .ما و همه در این مانده ایم که چرا فرخیانی و ایزدپناه. چرا دو فرد ناشناخته و فاقد فاکتورهای لازم برای کاندیداتوری دو جریانی که نیروهای شناخته تر و شایسته تری نسبت به این دو نفر دارند .آخه آقای فرخیانی که خود هدایت خواه اعتراف کرده من ایشون رو نمیشناسم و مسعود حسینی ایشون را به من معرفی کرده چطور انتظار دارد که عوام او را بشناسند.  مگر پایگاه اجتماعی هدایت خواه چه میزان و چند درصد میباشد که می خواهد کسی رو که خودش هم شناختی ازش ندارد بعنوان کاندیدای جریانی که امثال حاج دهراب پور برایش خون دل خوردن و استخوان خرد کرده اند معرفی نماید . هدایت خواه اکر دو دور به مجلس راه یافته علل و عواملی دارد ، در دور اول که بر اساس اقتضا و اختلافات شدید بزرگان اصولگرایی و حمایت‌های بی شائبه امثال حاج دهراب پور و روشنفکر و اکثریت اصولگرا ها بوده و در دور دوم که عوامل سیاسی و اقتضای نماینده بودن و سایر عوامل که همه خواص در جریان هستند .تازه آقای هدایت خواه از اون دسته از افراد نیست که بخواهد برای کسی تره خرد کند و تلاش مضاعفی داشته باشد و برای خودش هم از این زحمات نمی کشید .همینطور آقای سید باقر موسوی چرا فردی رو انتخاب کرده که در حوزه مربوط به خودش یک سوم آرا را نمی تواند بدست بیاورد . آخر یکی نیست به سید باقر موسوی بگویند که مگر آقای اردوان ایزدپناه بحز یه کارمند جز سازمان برنامه ریزی و چند صباحی معاونت مالی پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی که آن هم به یومن و حمایت خودش در دور اول نمایندگی بوده چه روزمره کاری دارد و چه خدماتی نسبت به مردم در کارنامه دارد . سخن بسیار و مثنوی نیازمند صد من کاغذ میباشد .اما سخن را کوتاه و خیلی خودمونی بگم که به قول معروف این کارا فقط برای بی آبرویی میباشد.در یک کلام کاندیداتوری اردوان ایزدپناه فقط برای حمایت پشت پرده ی زارع میباشد و قبولی مجدد ایشون و این نقشه شومیست که باقر طراحی کرده برای پیروزی مجدد زارع و همینطور مطرح کردن فرخیانی از طرف مسعود حسینی و هدایت خواه فقط نه به دیگران و ایجاد تفرقه در بویراحمد سفلی و کاندیداتوری مجدد هدایت خواه والبته این دور به دور از تکلیف و مثلا انتخابی که مصلحت است و جریان خود ساخته هدایت خواه ساخته .ابن خط و این هم نشان که خدواند ان شاءالله هم سید باقر و هم هدایت خواه رو رسوا میکند ، هر چند که رسوا شده هستند و فقط دارند سوختگی خودشون رو مرهم می گذارند . 

  • ناشناس گفت:

   شما وقتی شناختی ندارین در مورد رزومه کاری حاج ایزدپناه لطفا بی مورد صحبت نکنین … با این صحبتاتون دارین ذهن مردم و خراب میکنین 

   • مجید گفت:

    این معرفی کردن های جدید اون هم از بویراحمد پایین دلیلیش این هست که جناب هدایت خواه و سید باقر از رای اقای روشنفکر به لرزه افتادن و هر روز یا فرخیانی یا اردوان یا گزینه های دیگر در بویراحمد علم میکنند که فقط رای روشنفکر خراب کنن و خودشون میدونند که هیچ کدام از این گزینه ها رای نمیاورد و میخوان برادر کشی کنند اونم با دست خود بویراحمد پایین چون اونا فقط از این دیدگاه نگاه میکنند . تاحالا کسی سوال کرده چرا و چی شده که هم اصلاحات هم اصولگرا گزینه های مورد نظرشون از طایفه و هم تبار روشنفکر انتخاب کردن ؟ چون افکارشون و خباصتشون این جور هست و متاسفانه خیلیا هم درک نمیکنند . پس تا حالا این گزینه ها کجا بودند این همون دست های پنهان است مراقب باشید 

  • ح.ص گفت:

   شما وقتی شناختی ندارین در مورد رزومه کاری حاج ایزدپناه لطفا بی مورد صحبت نکنین … با این صحبتاتون دارین ذهن مردم و خراب میکنین 

  • ح.ص گفت:

   شما وقتی شناختی ندارین در مورد رزومه کاری حاج ایزدپناه لطفا بی مورد صحبت نکنین … با این صحبتاتون دارین ذهن مردم و خراب میکنین 

  • عجب گفت:

   در انتخابات مشخص میشه پاسخ شما رو مردم اسفند ماه میدهند به امید خدا، شما تمام فشاری که بهتون اومده و این همه زمین و آسمون رو به هم میدوزین اینه که دور قبل سید از راننده ی اصولگرایان حمایت نکردند، و این دور هم قطعا حمایت نمیکنند و شما خوارج هستید در زمان امام علی، عزیز من بی شناخت و مطالعه یک صفحه کامنت گذاشتی که ارزش جواب دادن نداره فقط یک جمله رزومه ایزدپناه معلوم است کمی در اینترنت جستجو کن ایشان همیشه سمت داشتند در دوره ی کاری خود و کارمند جز سازمان مدیریت نبودند معاون سازمان بودند چه در استان چه در چهارمحال و… ولی آقای بهرامی شما دو سمت کلا داشتند یکی رانندگی هدایت خواه یکی شهردار یاسوج که به لطف دوستان اصولگرایش بوده یک سمت دیگر از ایشان نام ببرید انتخابات رو شما بردید…

  • لودابی گفت:

   در انتخابات مشخص میشه پاسخ شما رو مردم اسفند ماه میدهند به امید خدا، شما تمام فشاری که بهتون اومده و این همه زمین و آسمون رو به هم میدوزین اینه که دور قبل سید از راننده ی اصولگرایان حمایت نکردند، و این دور هم قطعا حمایت نمیکنند و شما خوارج هستید در زمان امام علی، عزیز من بی شناخت و مطالعه یک صفحه کامنت گذاشتی که ارزش جواب دادن نداره فقط یک جمله رزومه ایزدپناه معلوم است کمی در اینترنت جستجو کن ایشان همیشه سمت داشتند در دوره ی کاری خود و کارمند جز سازمان مدیریت نبودند معاون سازمان بودند چه در استان چه در چهارمحال و… ولی آقای بهرامی شما دو سمت کلا داشتند یکی رانندگی هدایت خواه یکی شهردار یاسوج که به لطف دوستان اصولگرایش بوده یک سمت دیگر از ایشان نام ببرید انتخابات رو شما بردید…

 8. ناشناس گفت:

  درود عالی بود جسارتش ستودنی است چشم حسود کورشود

 9. یک پیشنهاد در عید غدیر گفت:

  رمز عملیات  به مناسبت امروزکه عید غدیر است را✳ یا علی✳ است یا علی بگوییم و خدمت گذاری علی گونه را آغاز کنیم ، مکان عملیات کل شهرستان بویراحمد ،زمان عملیات از امروز عید غدیر تا اسفند و انتخابات ۹۸ مجلس ،ملاک انتخاب شباهت و الگو برداری از حکومت امام علی علیه السلام ،اما چرا ؟؟؟؟؟؟؟  جواب چون با بررسی فرایند های انتخابات  ومعرفی نامزد ها از جانب طیف ها و عدم اجماع و اعتراضات و مقالات مخالف و موافق و نرسیدن هیچ یک از دو گرایش اصولگرا و اصلاح طلب به نتیجه مطلوب  اجماع طیف و سوابق نمایندگان قبلی  و هرکس را که معرفی کنند تعدادی مخالفت میکنند  پس تنها راه باقی مانده برای رسیدن به نتیجه و رسیدگی و انجام واقعی هزاران مطالبه به حق و انجام نشده مردم شهرستان بویراحمد و التیام هزاران زخم بر پیکر این مردم و این شهرستان و رعایت عدالت و استقبال مردم  فقط یک راه دیگر میماند و آن اینکه همه نخبه ها و نامزد ها و دلسوزان واقعی شهرستان بویراحمد در یک گرد هم آیی بزرگ از هر طیف و جناح   حضور به هم رسانند و یک یا دو نفر که مورد توافق اکثریت باشد با رای گیری انتخاب کنند و به مردم معرفی کنند و الی با این همه  پراکندگی و انشقاق به جایی نخواهیم رسید خواهشمندم نخبه گان شهرستان روی این موضوع فکر کنند و منافع کل شهرستان و مردم آن را در نظر بگیرند 

 10. سید گفت:

  اصلاحات تابوده وهست پایبند به کل جریانش بود و  تک روی نداشته سرد محمد خاتمی که رهبر اصلاحات کل کشور هست و سخن ایشون برای همه اصلاح طلبان حجت هست حتی اعتدالیون با این اوضا ایشون تو این سالها که بسیار هم ضربه خورد هیچ وقت تک روی نکرد ایا شما میدونید که اقای خاتمی مخالف سرسخت اقای روحانی بود اما چون در جلسه به ایشوم رای دادن اکثریت حاضرین شورای اصلاحات ایشون هم تمکین کرد با وجود اینکه مشکلات شخصی زیادی با هم داشتند و دارن اما تمکین کرد و به نظر بقیه احترام گذاشت .پس با وجود اینکه احترام خاصی برا سید باقر دارم و ایشون رو دوست دارم اما دلیل نمیشه که تکروی انجام بده خیلی هستند تو این استان که هزینه دادن پس باید نظد خواهی از همه بشه .و از طرفی اقای ایزدپناه هم چهره ای نیست که بخواد در مقابل گروه اصولگرها رقابت کنه پس این کینه های شخصی رو کنار بزارید و بت ساختن رو هم به فراموشی بسپارید هر فردی برا خودش شخصیتی داره .

 11. بویراحمد گفت:

  درود بر سید اصلاحات ودرود بر خانواده ایزدپناه فرزندان پاک این دیار که راه برادر شهیدشان را ادامه داده و ادامه میدهند و این بار با ورود اردوان، کرامت و کرامت های این دیار خوشحال از اینکه خونشان پایمال‌ نخواهد شد و واقعا مشخص شد که شهیدان زنده اند و انقلاب را هدایت میکنند.

 12. لر گفت:

  درود بر شهید اصلاحات درود بر سید اصلاحات درود بر حاج اردوان 

 13. رضا گفت:

  هههههههه که جممممع کن

 14. احمد گفت:

  سلامسید باقر عزیز که برای همه اثبات شده س..اونایی هم که مخالفت میکنن نگران منافع خودشونن..کاش اینبار تایید بشن…خسته شدیم از بی کفایتی نماینده هامون

 15. ناشناس گفت:

  بهترین و کارآمدترین گزینه اصلاحات، حاج اردوان ایزدپناه

 16. کریمی گفت:

  در این سالهای زد و بند… بزارید یکی رو پیدا کنیم که قبلش رای مردم رو معامله نکرده باشه،  به جای این کامنتهای متعصب و جهت دار لااقل مطلب رو کامل بخونین شاید تغییری در دیدگاهمون پدید اومد ، بویراحمد تا تعصصبات شماها رو داره ، معامله گر به مجلس میفرسته نه نماینده.

 17. مجید گفت:

  این معرفی کردن های جدید اون هم از بویراحمد پایین دلیلیش این هست که ناب هدایت خواه و سید باقر از رای اقای روشنفکر به لرزه افتادن و هر روز یا فرخیانی یا اردوان یا گزینه های دیگر در بویراحمد علم میکنند که فقط رای روشنفکر خراب کنن و خودشون میدونند که هیچ کدم از این گزینه ها رای نمیاورد و میخوان برادر کشی کنند اونم با دست خود بویراحمد پایین چون اونا فقط از این دیدگاه نگاه میکنند . تاحالا کسی سوال کرده چراو چی شده که هم اصلاحات هم اصولگرا گزینه های مورد نظرشون از طایفه و هم تبار روشنفکر انتخاب کردن ؟ چون افکارشون و خباصتشون این جور هست و متاسفانه خیلیا هم درک نمیکنند . پس تا حالا این گزینه ها کجا بودند این همون دست های پنهان است مراقب باشید 

  • ن.م گفت:

   توی این سال هایی که همه ی سیاسیون اعم از مدیر و رئیس و کارمند ساده فقط به فکر دزدی و زد و بند هستند واقعا عقل سلیم حکم نمیکنه که به شخصی نیاز دارید که درگیر این زد و بند ها نباشه؟؟؟؟؟با یه تحقیق میتونید متوجه بشید که حاج اردوان ایزدپناه از اولین سالهای خدمتشون کوچیکترین نقطه ضعف و سوء استفاده ای نداشتن و به پاکی و صداقت در استان هایی که مشغول بودن معروف هستن،،،به جای تعصب و بازارگرمکنی لطفا تحقیق کنید و با اندیشه تصمیم بگیرید..هنوز هم کسایی هستن که منافع مادی و اندوختن ثروت براشون مهم نباشه…چرا که پستی که الان جناب ایزدپناه دارن به مراتب زمینه ی بیشتری برای اندوختن مال و ثروت دارن اما دریغ از یک مورد…

 18. ن.م گفت:

  واقعا فکر نمیکنید توی این دزدی ها و زد و بند ها به شخصی احتیاج دارید که فارغ از این چیزا باشه؟؟؟؟تعصب تا کی؟؟؟؟

 19. حاج میر غلام رستمی گفت:

  اتفاقا جواب بنده به اقایونی که به نحوری از بهرامی حمایت میکنن باید بگم من خودم از طایفه بزرگ اغا هستم ولی هیچکدوم از بزرگان این دوره همراه ایشون نمیشن چون که ننگ راننده کسی بودن که اصول گرا هست بر پیشونی ایشون هست .بزرگان بر این نظر رسیدن که حتی دوره های قبل که سبد رای طایفه اغا در طرف اقای بهرامی بود کار بسیار نادرستی بود چون که با اصالت این طایفه بازی شد .

  • آینده نگر گفت:

   شما تحت این عنوان جعلی که از ایل آغایی هستید اظهار نظر نفرمایید حرف مفت و بی اساس هم نزن سوابق دکتر بهرامی بر همگان روشن است و عملکرد و تفکر ایشان برای مردم و جامعه مشخصه و با قاطعیت تمام میگم که دوره کسانی که با فریب مردم و منفعت طلبی و معامله برای خود و اطرافیان منافع طلبشان به پایان آمده و مردم کاملا آگاه شده اند و گواه حرفم آینده است که ببینید مردم چگونه تصمیم آگاهانه و به دور از عوام فریبیی های گذشته میگیرند .نه برای این دوره بلکه برای تمام دوران.

 20. موسوی گفت:

  البته ناگفته نماند که حضور جناب ایزدپناه برای افرادی که مشغول زد و بند و اندوختن ثروت هستند تهدید محسوب میشه و حق دارند چنین واکنش هایی نشان دهند چرا که ایشون در این زمینه پاکی و صداقتشون به همه ی اطرافیان اعم از مدیر و رئیش  و کارمند ثابت شده

 21. دنا نشین گفت:

  مردانی مثل استاد هدایتخواه را جوانان باید بیشتر بشناسند چرا که او تجلی راز ماندگاری و جاودانگی است. او متواضع، پرکار، مردم دوست و طرفدار واقعی جوانان است، حاج ستار هدایتخواه از موفق ترین نماینده های دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است ازجمله بخش کوچکی از عملکرد دوره نمایندگی ایشان را می توان در حوزه فرهنگ: تکمیل و تجهیز تالار فرهنگی هنری یاسوج- راه اندازی نگار خانه های دائمی یاسوج – راه اندازی فرهنگ سرای شهر سیسخت در حوزه عمران و امور زیر ساختی: احداث باند دوم یاسوج – بابا میدان، یاسوج – سمیرم، یاسوج – اقلید و… در حوزه توسعه ورزش: راه اندازی مجتمع کارگران، راه اندازی استخر شنای فرهنگیان، شروع پروژه ۱۵ هزار نفری شهید فتاحی، احداث سالن ۳۰۰۰ نفری شهر یاسوج، تاسیس زور خانه شهر یاسوج، احداث ۱۰ سالن ورزشی در روستاهای بالای ۲۰۰۰ نفر جمعیت، احداث و راه اندازی مجتمع ورزشی ایثارگران و… در حوزه آموزش عالی: راه اندازی ۱۷ رشته در مقطع دکتری، راه اندازی ۵۷ رشته کارشناسی ارشد، احداث ۴ واحد خوابگاه دانشجویی، راه اندازی دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی و…، در حوزه توسعه شهری: شهر شدن شهرهای پاتاوه، چیتاب، لوداب، مارگون و مادوان، همچنین تصویب قانون اتصال مراکزاستان ها به شبکه ریلی راه آهن و تصویب تبصره ای دربرنامه پنجم که دولت راموظف کردسالیانه ۱۰درصد بودجه را صرف محرومیت زدایی مناطق محروم نماید که هر ساله ازاین بابت مبالغ خوبی به استان اختصاص می یابد اشاره کرد.با قانون وضع شده با پیگیری های حاج ستار هدایتخواه هرسال دولت موظف گردید مبلغ ۱۰۰۰میلیاردتومان برای مدرسه سازی مناطق محروم هزینه نماید، بدین ترتیب بود که تاپایان دوره نمایندگی ایشان۵۵۰ هزارمترمربع مدرسه ساخته شد.همچنین تصویب قانونی دیگر توسط ایشان که دولت راموظف به هزینه کرد سالانه مبلغ۵۰۰ میلیارد تومان برای آسفالت جاده های روستاهای بالای۴۰خانوار میکرد و تصویب قانون برای الزام دولت به اینکه روستاهای سردسیری محروم رابدون دریافت خودیاری ازمردم گازرسانی کنند که به بالغ بر ۱۷۰ روستا گاز رسانی انجام شد.که همگی شاهد بودیم در آن زمان شهرستانهای بویر احمد و دنا به کارگاه سازندگی تبدیل شده بودند.
  در زمینه نیروی انسانی علاوه بر اقدامات شایسته و مانا در استان زمینه خدمت برای بعضی از عزیزان جوانی که شاید نگاهشون نسبت به مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دوستان جناح راست متفاوت بود ولی حاج ستار هدایتخواه را به عنوان فردی بالاتر از جریانهای سیاسی به او نگاه می کردند رای داده بودند نیز فراهم گردید، در بین این عزیزان دکتر بهرامی نیز از بین کاندیداهای موجود در جهت توسعه شهرستانهای بویراحمد و دنا، حاج ستار هدایتخواه را انتخاب کردند و به ایشان رای دادند، به لحاظ شان و جایگاه اجتماعی از جایگاه مورد احترامی برخوردار بود،ایشان نه تنها راننده نبود بلکه در مسئولیتهای معاونت عمرانی شهرداری یاسوج، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد یاسوج و نهایتاً شهردار یاسوج در آن دوره مورد حمایت قرار گرفتند تا به مردم عزیز خدمت نمایند و خوشبختانه خدمات خوبی هم در زمان ایشان به مردم شهر یاسوج داده شد نگاه دوستان حاج ستار هدایتخواه هم به عزیزانی که از ایشان حمایت کردند همراه با عزت و کرامت بود، هر چند که همگان میدانیم که تعداد زیادی از نیروهای حامی حاج ستار هدایتخواه با دیدگاه فکری دیگری در انتخابات ریاست جمهوری مخالف نظر حاج ستار هدایتخواه بودند و به کاندیدای مورد نظر خودشون رای دادند ولی بعد از پیروزی کاندیدای مورد نظر حاج ستار هدایتخواه ایشان باز هم با رافت اسلامی برخورد کردند و از این نیروها حمایت لازم را بعمل آوردند، خود و خدای خودمان کدام نیروی سیاسی در ایران با این مهربانی با مردم خود برخورد می نمایند، هر کدام از ماها که بودیم آیا آنان را از کانون سیاسی خود طرد نمی کردیم؟ بیائم یکبار هم که شده دور کنیم از خودمان ناخواستنها را و احترام بگذاریم به فرزندان خوب و شایسته استانمان و در قالب تندرو و فتنه گر شایستگان خود را تخریب نکنیم و ارج نهیم و آنان را عزیز بداریم، آرزوی توفیق داریم برای همگان بویژه این انسان متواضع، پرکار و مردم دوست.
  خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

 22. چکاوک گفت:

  هر انسانی در هر جایگاهی اگر مسلمان واقعی باشد خود را موظف به خدمت به مردم میداند مسولین ما با غرور و خو دشیفتگی که دادند به این فرمایش حضرت امام خمینی ره خرده میگرند که  فرموند مسولین نوکر مردمند عده ای از دوستان چنان به خود مغرور شده اند گویی که دنیا بر سر انگشتان انها میچرخد  نشنیدید که میگویند درخت هر چه پربارتر افتاده تر پس ریشه میخواهد و اصالت نه افرادی کیسه نو که مقام و جایگاه اجتماعی را برای پر کردن کیسه های خود میخواهند که الی ماشاالله سیر شدنی نیستند ..خوابیم یا بیدار ذزدی و فساد اخلاقی مسولین بیداد میکند در جامعه  امروزی ما قضایا خیلی پیچیده نیست از تحصیل کرده بگیر که مدعی شعور سیاسی است تا ان عشایری ساده و بی الایش که چیزی از سیاست نمیداند وقتی از انتخابات صحبت میکنید پاسخ میدهد که کسی مییخواهیم درد مارا بفهمد چه کسی گفته حاج اروان ایزدپناه رزومه کاری ندارد ببخشید باید میپرسیدید رزومه ی دزدی ندارد!!!! این حرف بعضی دوستان با کمال احترام بسیار مضحک است کمی بیشتر درخصوص شخصیت ایشان  تحقییق کنید بعیییید نیدانم کا بتوانید نقطه ضعفی بگیرید پاکدستتر و توانمندتر از ایشان ندیدم که الحق و الانصاف شایسته تقدیر است ارزوی موفقیت داریم برای جناب اردوان ایزدپناه تنها دغدغه ایشان دفاع از حق این مردم هست چرا که درشجاعت جسارت و قدرت چیزی کم ندارند ما کسی را انتخاب خواهیم کرد که بله قربان گو نباشد جسور میخواهیم که در مجلس با جسارت تمام حق مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا را مطالبه کند ….ارزوی موفقیت داریم برای حضرتعالی 

  • ن.م گفت:

   احسنت بر شما..متاسفانه تعصب عزیزان مانع از تحقیق و شناخت دیگر کاندیدها میشود…اندکی تامل و تفکر کافیست که چهره ی واقعی کاندیدها رو بشناسید و بهترین انتخاب رو بر جای بزارید

 23. ناشناس گفت:

  درود بر سید اصلاحات  درود بر حاج ایزدپناه

 24. بدری گفت:

  دوستان لطفا وقت بزارید و بخونید مطلب رو این برای آگاهی شما نوشته شده .بعضی از ما وقتی یه مطلب یا یه خبر رو می بینیم همون تیترش اگه عکس کاندید ما باشه زیرش شروع میکنیم به تمجید و شعار و اگه مخالف ما باشه شروع میکنیم به فحش و تهمت و دری وری .آخه چرا اینقد متعصب هستیم ما و اونهم تعصب بی جا .این خبرگزاری لطف کردن و با جمع آوری یک سری اطلاعات و حقایق مطلبی رو تهیه کردن که حقایق و مسیر یک جریان فکری را نمایان می سازد .یه خورده و فقط یه خورده از اون تعصبات بی جامون رو جاشو بدیم به تامل و فکر کردن و بعد اصلا خودمون تصمیم بگیریم وگرنه تا این هستیم علی رغم همه ثروت و اکوسیستم غنی و پتانسیل وافر استانمون همچنان در قعر خواهیم ماند. نه فکر و عقیده و عملکرد شهید ایزدپناه بر کسی پوشیده هست و تلاش ها و صبر و تحمل چندساله آقای موسوی و نه شایستگی و صداقت و شهامت و توان آقای اردوان ایزدپناه. لطفا اندکی و فقط اندکی و فقط اندکی منصف و اهل تفکر باشیم و نه کور متعصب

  • آخ تا قیومت گفت:

   آخی ککا درد دلمه تازه کردی  به خدا آدم خوبه ی شر بشینه بگریوه  تمام بد خوایل شهرستان بیراحمد و هم این دو دستگی و تفرقه و  کر کخدا و دور کیبنو  و یک دل نوابیدن  سو استفاده ایکنن   په د کی ایخیت و خو وریسیت  په خو تمام بچیلمون بی کارن  تمام بودجه ن بردن  تمام مدیریتا گرتن  ایما هم هی ایزنیم من سر پل یک   آقا  ککایل دییل  بسا  خدا کنه  هممون درس فکر کنیم یک شخصیت  شجاع و با غیرت و سالم و وفادار و یک رنگ و  کار بلد و نترس  و  درد آشنایی انتخاب کنیم  بسا وی اوضاع خراب نجاتمون بده  البت تا خمو نخیم  رستم دستان هم نیتره چی سیمو کنه

 25. ملک زاده گفت:

  حاج اردوان ایزدپناه بهترین گزینه هستن چرا که پاکی و صداقتشون برای همه ی اطرافیان و البته برای بقیه در صورت تحقیق اثبات شده ست…ایشون منشا بشردوستی و دفاع از حق هستن…افرین به انتخاب سید باقر موسوی امیدواریم که مردم بویراحمد و دنا امسال با بهترین تصمیم شانس دوبارشون رو امتحان کنن.

 26. حاج یوسفی مهریان گفت:

  تورابه خدابذارید مردم داحت باشن بابا ول کنید این چرندیات رو…  اصلاحات اصلاحات  بابااصلاحات مرد ازبین رفت نابودشدباهمه سرانش ….اصلاحات دروغین  اصولگراهم فرصت طلب ومغرور  مورچه چیه که کله پاچه داشته با شه  ول کنید سیدباقربیچاره را بذارید به  زندگیش برسه  بابا ایشون یه روزی نماینده مابود تموم شدرفت پی کا رش  با اسم ایشون بازی نکنید حاج اردوان هم انسان درستیه  خانواده دارواصیل  اما آدم مجلس نیست  ول کنید بذارید هوای تازه استنشاق کنیم   

  • ناشناس گفت:

   حوجی. مهریون   همش پالس منفی ایدی در هر صورت باید یک نفر که واقعانماینده و وکیل واقعی بویراحد باشه از حق و حقوق این شهرستان و مردم غیور و با اصالت ومظلوم و شجاع و خوب و سلحشور ولی دست و پا بسته بویراحمد دفاع کنه یک نیروی محکم و غیور و وفادار باید باشد تا جلوی تک روی و استثمار گری و ماکیاول بازی تاجگردون را بگیره  

 27. ناشناس گفت:

  بابا بذارین این بدبختو کارشو تو همون سازمان بازرسی ادامه بده الکی بدبختش نکنید  به خدا  ایشون آدم  این کار نیست آقای دکتر نیکبخت با اون همه برو  و بیا  که داشت و حتی اون شناختی که مردم ازش داشتن  آخرش چی شد  ؛شاید ایشون تو همون سازمان بازرسی بتونه یه قدم مثبتی بری مردم استان برداره ؛ایشون حتی ده درصد آقای دکتر نیکبخت هم رای نمیاره به خدا واقعیته چرا  یه عده نمیخان با واقعیات کنار بیان  و دارن زندگی یکسری افراد با تصمیمات ناپخته خویش به مخاطره می اندازند مطمئن باشید سید باقر هم کاملا از اقبال عمومی ایشون در خصوص رای آوری واقف میباشد و هرگز چنین تصمیمی در خصوص ایشون به عرصه انتخابات نمیگیرد و نخواهد گرفت  ؛
  برو به فکر نان باش که خربزه آب است

 28. ناشناس گفت:

  ای کسی که به نام لوداب میفرمایی بهترین گزینه اصلاحات بهرامی است. بهرامی گرگی است در لباس میش وارد شده و میشود.اگه روزمه بهرامی نداری ایشون راننده هدایتخواه بوده…..
  در حال حاضر گزینه خوبی است و به همت سید اصلاحات برنده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
اجتماعی
اخبار استان
اخبار ایران و جهان
اسلایدر صفحه اصلی سایت
اقتصادی
باقلوا
بین الملل
تبلیغاتa
حوادث
خانه
دسته بندی نشده
روزنامه
سلامت
سلامت و بهداشت
سیاسی
صوت
عکس
علم و فناوری
فرهنگی
گرافیک
گزارش
گزارش تصویری
مطالب ویژه
مهمترین عناوین
هنر
ورزشی
ویدئو
ویژه شهرداری یاسوج
یادداشت ها

یادداشت ها