معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار بویراحمد با تاکید بر اینکه با برگزاری جلسات متعدد استانی و شهرستانی استفاده‌کنندگان از این سایت تاکنون اقدام قابل توجهی در جهت ساماندهی آن انجام ندادند، گفت: با وجود تنگناهای بودجه‌ای در کشور مبلغ قابل توجهی به سایت دفن زباله دو پشته دشتروم اختصاص یافت تا برای رفع مشکلات آن به صورت جد ورود پیدا کنیم.

فرج‌زاده با بیان اینکه شهرداری مرکز استان و سایر سکونت‌گاه‌های مورد استفاده قدمی در جهت حل مشکلات پیچیده و عدیده سایت دو پشته دشتروم برنداشتند، گفت: با توجه به اینکه تاکنون اعضای شورای شهر و شهرداران ادوار گذشته تاکنون توجهی به این سایت نداشتند با جذب این اعتبار و آغاز عملیات اجرایی آن باید دید که پس از آن حاضر هستند از منابع داخلی حوزه شهرداری و درخواست‌های سلامتی و ارتقاء شاخص‌های محیط زیست شهرستان گام بردارند یا همچنان به فکر تداوم کمک‌های دولتی هستند.

این مسؤول تصریح کرد: شهرداران و دهیارانی که از سایت دو پشته دشتروم استفاده می‌کنند باید به سهم خود از منابع در دست خود در راستای انطباق آن با موازین زیست محیطی و بهداشتی تلاش و همکاری لازم را داشته باشند تا در سال جدید قدم محکم و مهمی در جهت ساماندهی این سایت بردارند.

وی خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار تخصیص یافته به دوپشته دشتروم در گام اول محوطه مورد نظر را محصور می‌کنیم تا خطر ورود سگ‌های ولگرد و احشام روستاهای همجوار با آن مسدود شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار بویراحمد ادامه داد: در گام‌های بعدی با نظارت سازمان محیط زیست حمل زباله و دپوی غیر بهداشتی آن در سایت دو پشته دشتروم به شکل صحیح و بهداشتی صورت گیرد.

فرج‌زاده با تاکید بر اینکه این روش کمکی در جهت ساماندهی سایت مذکور با اعتبارات دولتی است، گفت: باید گام‌های بعدی در راستای ارتقاء سلامت شهروندان برداشته شود لذا انتظار می‌رود مجموعه شهرداری یاسوج طبق قول‌های که در جلسات مختلف و صورت‌جلساتی که امضا کردند الزاما باید زباله‌های استحصالی را در کارخانه بازیافت برای دفن در این سایت به حداقل ممکن برسانند تا به علت تراکم دفع زباله به روش غیر بهداشتی در سنوات گذشته خطری شهر یاسوج را تهدید نکند.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه سایت دو پشته دشتروم قابلیت‌های محدودی دارد، گفت: در حال حاضر هر روزه بیش از ۲۵۰ تن زباله در این سایت ذخیره می‌شود که بسیاری از مناطق آن قابلیت دفن زباله به روش کنونی را ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار بویراحمد یادآور شد: دولت در راستای اصلاح و ساماندهی سایت دو پشته دشتروم گام اول را برداشته لذا انتظار می‌رود مسؤولان استانی و امور شهری همکاری لازم را برای ساماندهی و اجرای برنامه‌ها و اقدامات دیگر بردارند.