Take a fresh look at your lifestyle.

یادداشت ارسالی – آقای استاندار؛ چشم فتنه در انتخابات را کور کنید!

3 0

فصلی نو -:سید رضا میرحبیبی


جناب آقای دکتر کلانتری؛ استاندار محترم استان
در ابتدای سخن؛ اجازه دهید با یک حکایت تاریخی با شما پنجره گفتگو را بگشائیم؛
“گویند روزی حکیمی از مکانی گذر می کرد، به چشم خود دید ماموران حاکم، فردی را دست بسته گرفته اند و پاهایش را به فلک بسته اند! جلو رفت تا علت مجازات آن فرد را جویا شود. در حالی که چوب بر کف پاهای آن فرد می نشست و درد زیادی را تحمل میکرد، می دید فرد متهم سخن در کام نمی چرخاند و در برابر درد چوب سکوت می کرد!
حکیم رو به متهم کرد و گفت دلیل مجازات تو چیست؟ پاسخ داد که ماموران می گویند باید کلمه “الف” را با صدای بلند فریاد بزنی! حکیم پاسخ داد؛ ای انسان عاقل! پس چرا “الف” را بر زبانت جاری نمیکنی تا هم آزاد شوی و هم فلک از پاهایت رها شود! فرد متهم جواب داد: ای حکیم! گناه من؛ نگفتن “الف” نیست! من بی گناهم و اینان نیز مطلع! اگر میدانستم گره مشکل اینان با گفتن “الف”باز می شود؛ من نیز خواسته آنان را اجابت می کردم! ولی چون میدانم اگر در برابر چوب فلک آنان “الف” را بر زبان جاری کنم باید تا آخر الفبا یکی یکی آنان بر زبان جاری کنم!
پس شرط عقل است که در همین آغازِ فلک، در برابر خواسته غیرقانونی و عقلی آنان حتی در برابر چوب فلک بی عدالتی –یشان مقاومت کنم؛ در غیر این صورت بعد از عقب نشینی از “الف” باید “ب” و سپس”پ” و غیره را یکی پس از دیگری بیان کنم و پله پله از خاکریز های اعتقادی و اصولیم عقب نشینی کنم؛
پس ای حکیم! من این درد ظالمانه را به جان میخرم ولی ذره ای از عقایدم عقب نشینی نمیکنم.”
حال جناب استاندار؛
این حکایت آشنا و پر مغز، با وقایع چند روز اخیر استان در باب معرفی اعضای هیئت بازرسی انتخابات شهرستان بویراحمد، همپوشانی شدیدی دارد! متاسفانه آنچه تاکنون به هیمنه رشید و تنومند درخت سبز انقلاب آسیب وارد کرده است، پیش از آنکه تیرهای دشمن توانسته باشند بر ساقه پر احساس این نظام خدشه ای وارد کرده باشند؛ متاسفانه حرکات مغرضانه و برنامه ریزی شده عده ای به ظاهر دوست ولی در باطن ضد منافع ملی کشور است که هرگاه شرایط را بر اساس میل شخصی و جناحی خود برنتابیده اند، به جای پذیرش قانون، با تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای مسموم رسانه ای، به مسئولین نظام تهمت زده و نظام و انقلاب را متهم به “مهندسی انتخابات” و بازی با رای و انتخاب مردم کرده اند تا جایی که حتی پای خود را از گلیم-شان فراتر نهاده اند و گاهی نظام را به واژه نامنحوس و نابخردانه “تقلب” محاکمه کرده اند!
جناب استاندار!
آنچه که امروز به عنوان اعضای هیات بازرسی انتخاب مجلس شورای اسلامی حوزه بویراحمد انتخاب و به افکار عمومی معرفی شده اند؛ باید به استحضار شما رسانیده شود که هر یک از این افراد از انسان های خوشنام، فهیم، با اصالت، و از مدیران موفق و مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند که همواره در سمت های که تاکنون به عنوان امانت در دست داشته اند؛ باعث رضایتمندی عمومی و مردمی شده اند که ماحصل خدماتشان، بهروه وری سازمان متبوع-شان در ارزیابی های شهرستانی، استانی و کشوری بوده است و حتی بارها از فرمانداران شهرستان، استاندار سابق و اسبق و حتی روسای سازمان های کشوریشان مورد تجلیل قرار گرفته اند.
جناب استاندار!
کسانی که امروز به عنوان بازرس آرای مردمی انتخاب شده اند، اگر به گذشته آنان رجوع شود، بر همگان آشکار و مسجل می شود که در انتخابات های بسیاری این مدیران مردمی و پاک، بارها به عنوان بازرس و یا مجریان انتخابات نقش آفرینی قانونی داشته اند و هر بار که حفاظت و حراست از این آرای مردمی که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب “حق االناس” به آنان سپرده شده است جز خوش نامی و نیک سرشتی، هیچ میراث گرانبهای دیگری از خود بر جای نگذاشته اند؛ که البته با وجود غوغا سالاری ها، دروغ های خیالی، تهمت های خلاف واقع و رفتار های ناجوانمردانه ای که در انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا صورت گرفت و بعدها با حضور شورای محترم نگهبان و باز شماری تک تک صندوق های رای تمام شعب صورت گرفت و بعدها شورای محترم نگهبان، بر آن انتخابات مهر تائید زد؛ باید بار دیگر برای مرور در تاریخ و یادآوری برای آینده-گان آنچه در گذشته رخ داد، مجددا بیان شود که مهر تائید شورای محترم نگهبان بر انتخابات تنها تائید یک فرآیند قانونی نبود بلکه، در حقیقت آن مهر تائید، همانند بوسه ای بر شرافت، اصالت، وجدان بیدار ، پاک دستی و فطرت سپید و پاک تک تک مجریان انتخابات بویراحمد و دنا بود که چگونه فرزندان شریف این نظام در برابر تمام هجمه های دروغین و خیالی عده ای که در نظر و دیدگاه مردم جایگاهی نداشتند؛ توانسته بودند، با توکل بر خدا و آرامش قلبی از تاریخی ترین و حساس ترین انتخابات نظام در حوزه بویراحمد و دنا بدون کوچکترین خطایی به سلامت عبور کنند تا این مجریان هم در برابر مردم و هم در برابر خدا و وجدان های بیدارشان تا ابد در دل تاریخ به عنوان انسان های نجیب و سالم رو سفید باشند.
اما جناب استاندار!
متاسفانه این روزها گروهی که قبلا با کلید واژه “انتخابات آزاد” سعی در زیر سوال بردن انتخابات های جمهوری اسلامی ایران را داشتند، این بار با این کلید واژه “انتخابات سالم” به استقبال انتخابات ۲ اسفند مجلس شورای اسلامی در حوزه بویراحمد و دنا رفته اند و برای سلامت و آرامش و امنیت آن نقشه های شوم و خطرناکی را برای فضای سیاسی و اجتماعی این منطقه کشیده اند که کلید ابتدایی آن را با غوغاسالاری خطرناکی راجع به انتخاب اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان به عینه نشان داده اند تا استاندار و معاونت سیاسی و امنیتی استان را مجبور به عقب نشینی و تحکیم اولین خواسته غیرقانونی خود کنند تا در همان گام اول نشان دهند استاندار و معاونت سیاسی و امنیتی ایشان، افرادی هستند که اگر علیه آنها هجمه رسانه ای ایجاد کنند؛ به راحتی میتوانند آنها را از انتخاب های قانونی خود ناامید و پشیمان کنند تا آنها نیز به خواسته های غیرقانونی-یشان تَن دهند.
که اگر این مهم رخ دهد؛ بدون تردید پروژه های بعدی این گروه های فشار و بی منطق و متعصب، ایجاد شبهه افکنی و تردید راجع به انتخاب اعضای هیئات اجرایی حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا و سپس تعمیم آن به کل شهرستان های استان خواهد بود که اگر در ادامه روند برگزاری و روز انتخابات به هر طریق ممکنی و با هر روشی نتوانند پیروز انتخابات شوند؛ باز فریاد “تقلب” و “مهندسی انتخابات” را سر دهند و ضمن تلخ کردن پیروزی ملت و نظام و انقلاب در انتخابات، بار دیگر با متهم کردن نظام و فرآیند انتخابات و تمام مسئولین امین و متعهد آن؛ مجددا بگویند استاندار، معاونت سیاسی و امنیتی، فرمانداران استان و تمام مسئولین هیئات بازرسی، نظارت، اجرایی و حتی شورای محترم نگهبان در انتخابات دستکاری و آرای مردمی را “مهندسی” کرده اند و چون ما در این انتخابات با توسل به هر راهی پیروز نشده ایم پس الزاما “انتخابات سالم” و “بی طرفانه” نبوده ؛زیرا اگر غیر این بود؛ قطعا نامزد مورد حمایت ما پیروز می شد.
جناب استاندار!
شما در برابر گروهی که این بار با ظاهری انقلابی اما با هدف، باطن و روشی ضد ارزش های انقلاب با کلید واژه “انتخابات سالم” شما و مجموعه تحت امرتان را در همان ابتدای امر بدون حصول نتیجه انتخابات متهم کرده اند و با روش های که برگرفته از رفتار های رسانه های معاند نظام سعی در جهت ایجاد بی اعتماد و تردید بین مردم و مسئولین را دارند که با رفتار های چند روز اخیرشان باعث شده اند که امنیت، آرامش و سلامت انتخابات و افکار عمومی را مخدوش سازند؛ اکنون در بزنگاه حساس تاریخی قرار گرفته اید که آیا استاندار استان به خواسته های غیر قانونی این گروه ها تَن خواهد داد و “الف” تا “ی” را خواهند سرود؛ یا آنکه چوب فلک گروهی را که با رسانه های خود همانند رسانه های معاند نظام، بر تارک پیشانی مسئولین نظام میکوبند؛ با قدرت و عزتمندانه می ایستد تا سرخی فلک های روزگار، سند شرافت پاسداری آنان از حق الناس ملت باشد!؟
که اگر علیه آنها هجمه رسانه ای ایجاد کنند؛ به راحتی میتوانند آنها را از انتخاب های قانونی خود ناامید و پشیمان کنند تا آنها نیز به خواسته های غیرقانونی-یشان تَن دهند.
که اگر این مهم رخ دهد؛ بدون تردید پروژه های بعدی این گروه های فشار و بی منطق و متعصب، ایجاد شبهه افکنی و تردید راجع به انتخاب اعضای هیئات اجرایی حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا و سپس تعمیم آن به کل شهرستان های استان خواهد بود که اگر در ادامه روند برگزاری و روز انتخابات به هر طریق ممکنی و با هر روشی نتوانند پیروز انتخابات شوند؛ باز فریاد “تقلب” و “مهندسی انتخابات” را سر دهند و ضمن تلخ کردن پیروزی ملت و نظام و انقلاب در انتخابات، بار دیگر با متهم کردن نظام و فرآیند انتخابات و تمام مسئولین امین و متعهد آن؛ مجددا بگویند استاندار، معاونت سیاسی و امنیتی، فرمانداران استان و تمام مسئولین هیئات بازرسی، نظارت، اجرایی و حتی شورای محترم نگهبان در انتخابات دستکاری و آرای مردمی را “مهندسی” کرده اند و چون ما در این انتخابات با توسل به هر راهی پیروز نشده ایم پس الزاما “انتخابات سالم” و “بی طرفانه” نبوده ؛زیرا اگر غیر این بود؛ قطعا نامزد مورد حمایت ما پیروز می شد.
جناب استاندار!
شما در برابر گروهی که این بار با ظاهری انقلابی اما با هدف، باطن و روشی ضد ارزش های انقلاب با کلید واژه “انتخابات سالم” شما و مجموعه تحت امرتان را در همان ابتدای امر بدون حصول نتیجه انتخابات متهم کرده اند و با روش های که برگرفته از رفتار های رسانه های معاند نظام سعی در جهت ایجاد بی اعتماد و تردید بین مردم و مسئولین را دارند که با رفتار های چند روز اخیرشان باعث شده اند که امنیت، آرامش و سلامت انتخابات و افکار عمومی را مخدوش سازند؛ اکنون در بزنگاه حساس تاریخی قرار گرفته اید که آیا استاندار استان به خواسته های غیر قانونی این گروه ها تَن خواهد داد و “الف” تا “ی” را خواهند سرود؛ یا آنکه چوب فلک گروهی را که با رسانه های خود همانند رسانه های معاند نظام، بر تارک پیشانی مسئولین نظام میکوبند؛ با قدرت و عزتمندانه می ایستد تا سرخی فلک های روزگار، سند شرافت پاسداری آنان از حق الناس ملت باشد!؟

3 نظرات
  1. دزد رأی می گوید

    معلومه بنکو حاجی محلی ترسیدنه هابله پاکدست و عالی… بازرسان انتخباتی و البته عضو ستاد حاجی

  2. ناشناس می گوید

    چطور تقلب شده و بعضی ها میدونن و انتخابات باطل نشد

  3. گل آقا می گوید

    اها….یعنی سه نفر جز ستاد حاجی باشن وهمه ساکت…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.