Take a fresh look at your lifestyle.

سرانه فضای سبز شهری یاسوج چهار متر مربع افزایش یافت

0

به گزارش فصلی نو،مدیر عامل سازمان سیما،  منظر و فضای سبز شهری شهرداری یاسوج گفت: به سرانه فضای سبز شهری این شهر گردشگری در چهار سال اخیر چهار متر مربع افزوده شده است.

به گزارش فصلی نو به نقل از روابط عمومی و بین الملل شهرداری یاسوج؛ دکتر فرشاد صادقی روز یکشنبه در جمع مدیران شهری یاسوج افزود: میزان سرانه فضای سبز شهری از هشت و نیم متر مربع در سال ۱۳۹۲ به 12و نیم متر مربع در سال جاری افزایش یافته است.
وی دلیل این افزایش را احداث بوستان های شهری، توسعه فضای سبز در محله ها و باز پیرایی بوستان ها برشمرد.
مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یاسوج گفت: طی این مدت 40 هکتار به فضای سبز شهری یاسوج افزوده شده است.
وی اظهار داشت: این در حالیست که این میزان فضای سبز افزوده شده به شهر معادل ۵۰ سال گذشته بوده است.
صادقی ادامه داد: هم اینک گستره فضای سبز شهری یاسوج ۱۴۰ هکتار است که زمینه نشاط و شادابی شهروندان را فراهم آورده است.
مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یاسوج گفت: با ادامه روند فعلی سرانه فضای سبز شهری یاسوج مطلوب بوده و به میانگین کشوری نزدیک شده است.
وی افزود: با اجرای طرح پوششی کاشت نهال به جای چمن  از سرانه استاندار کشوری هم عبور خواهیم کرد.  درشهر یاسوج 120 هزار نفر ساکن هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.