faslino_sadegh

3 دیدگاه

  • بویر بی عرضه از کیهان یادبگیر این تهدید نیست بلکه نمایش قدرت دربرابر زورگویان و متجاوزان است. مرگ بر لیبرال و منافق و اصلاح طلب
  • بویر ترسو هرچی میبینی عینا کپی نکن بلکه کمی هم تحقیق و تفسیر کن این تیترکیهان تهدید نیست بلکه نمایش قدرت در برابر زورگویان و متجاوزان به حریم ایران اسلامی میباشد. مرگ بر منافق
  • بویر ترسو هرچی میبینی عینا کپی نکن بلکه کمی هم تحقیق و تفسیر کن این تیترکیهان تهدید نیست بلکه نمایش قدرت در برابر زورگویان و متجاوزان به حریم ایران اسلامی میباشد. مرگ بر منافق

Next Post

مهدی حاجتی، نماینده شورای‌شهر شیراز را به زندان بردند

ش تیر ۱ , ۱۳۹۸
فصلی نو،مهدی حاجتی، نماینده شورای‌شهر شیراز را به زندان بردند زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی، نماینده شورای‌شهر شیراز خبر داده ساعتی پیش ماموران با همسرش #مهدی_حاجتی را برای اجرای حکم یک‌سال زندان‌اش بازداشت کرده‌اند. او گفته دیروز پیامکی خبر ‌شده‌بودند که حکم دیروز صادر شده و امروز هم اجرا شده.

Advertisement