جناب اقای شهردار و اعضای محترم شورای شهر یاسوج بیشتر از این از زیبایی شهر کم نکنید

تعطیلی شورای شهر و شهرداری خیلی بهتر از اجرای المان هایی هست ک هیچ ارتباطی با این شهر ندارند

فصلی نو- رضا شهرخ پور

یکی از مباحثی که در طراحی شهریوجود دارد مبحث طراحی المان شهری می باشد، در واقع می توان گفت المان شهری به عنوان جزیی از طراحی شهری به شمار می رود. بایستی از المان ها به منظور نمایش فرهنگ یک شهر، که خود انواع مختلفی دارد که هر یک، در راستای هویت شهر و سیمای آن گام بر می دارد، استفاده نمود. طراحی المان با خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، به دلیل اینکه طراحی درست و مناسب هر کدام از المان ها با توجه به خصوصیات و نحوه مکان یابی مناسب، می توانند در جهت تأمین نیاز شهروندان و القاء هویت شهر نقش مؤثری را ایفا کنند.
در یاسوج به المان شهری در بحث زیباسازی شهری به درستی توجه نشده است. عدم توجه به دلایل مختلف نظیر کمبود دانش مدیریت، برنامه ریزی و طراحی عناصر زیباسازی شهری مشکلات زیادی را در این خصوص ایجاد نموده است
.
المان های شهری از عناصری هستند که با بهره گیری از هنر و زیبایی ها باعث زیباسازی و آراستن فضاها و مناظر شهری می شوند. المان ها که در سطح خرد منظر شهری مطرح هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، چرا که دارای عملکردها و کارکردهای مختلفی می باشند که در فضاها و مکان های مختلف شهری نصب می شوند. بر این اساس با بهره گیری اصولی و صحیح و رعایت کلیه ی استانداردها در حوزه ی طراحی، اجرا و نگهداری المان های شهری می توان مناظری زیباتر و مطلوب تر ایجاد نمود.

در نهایت، راهکارهای اجرایی به منظور بهره گرفتن از المان های شهری برای زیباسازی بیشتر و بهتر فضاهای شهری ارائه می شود:   

  • رفع، پاکسازی و یا به حداقل رساندن ناهنجاری ها و نازیبایی های بصری در المان ها
  • بهره گیری از آثار هنری در فضاهای شهری با در نظرگرفتن نوستالژی ها
  • تدوین ضوابط، قوانین و مقررات در جهت ایجاد المان ها با در نظر گرفتن اصول زیبایی شناسانه و تلاش در جهت لازم الاجرا شدن قوانین
  • توجه به مکان یابی صحیح المان های شهری با در نظر گرفتن نیاز شهروندان و القاء هویت شهر و تلاش در جهت تأمین نیازها
  • بهره گرفتن از عناصر و نمادهای ایرانی – اسلامی در المان های شهری
  • بهره گیری از الگوها و ارزش های فرهنگی – هنری در المان های شهری
  • در نظر گرفتن المان ها در سطح شهر متناسب با رویدادها و مناسبت های مختلف
  • بهره گیری از المان های نوری در ساعات تاریکی هوا در راستای ایجاد جذابیت های بصری
  • نورپردازی صحیح و مطلوب المان های شهری به منظور مورد استفاده قرار گرفتن و نمایش این المان ها در ساعات شب

تعطیلی شورای شهر و شهرداری خیلی بهتر از اجرای المان هایی هست ک هیچ ارتباطی با این شهر ندارند