فصلی نو،دومریض بر روی یک تخت در بیمارستانی درشهرکرد!

در یکی از بیمارستان‌های شهرکرد به علت کمبود تخت و پس از معطلی دوساعته، در ریکاوری اتاق عمل دو مریض را بر روی یک تخت به بخش انتقال دادند!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

      رفتن به نوار ابزار