رئیس جدید شورای شهر یاسوج انتخاب شد /

در این جلسه علی علی پور معاون عمرانی فرماندار شهرستان بویراحمد جهت اعمال نظارت در جلسه حضور پیدا کرد و از اعضای شورای شهر ،کیوان آشنا غایب جلسه بود .

فصلی نو ، با رای اعضای شورای شهر یاسوج رئیس جدید این شورا انتخاب شد .

به گزارش فصلی نو ، بدنبال برگزاری دو جلسه نیمه تمام بدلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا ی شورا جهت انتخاب هیات رئیسه صبح امروز سومین جلسه انتخاب هیات رئیسه برگزار شد .

در این جلسه علی علی پور معاون عمرانی فرماندار شهرستان بویراحمد جهت اعمال نظارت در جلسه حضور پیدا کرد و از اعضای شورای شهر ،کیوان آشنا غایب جلسه بود .

برای تصدی هیات رئیسه شورای شهر محمدرحیم دهراب پور و مسعود خوبانی اعلام کاندیداتوری کردند که با رای گیری اعضا هر کدام از نامزدهای ریاست شورا ۳ رای کسب کردند .

بعد از توافق اعضا مسعود خوبانی بدلیل برخورداری از سهمیه جانبازی بمدت یکسال برای ریاست شورای شهر یاسوج انتخاب شد .

برای تصدی نایب رئیسی شورای شهر یاسوج ،محمدرحیم دهراب پور و فرشاد نگین تاجی نامزد این سمت شدند که پیش از جمع آوری آرا فرشاد نگین تاجی اعلام کرد به احترام سن دهراب پور به نفع وی کناره گیری می کند که دهراب پور خطاب به نگین تاجی اعلام کرد شما برای ریاست بمن رای ندادید و من نیازی به رای شما جهت نایب رئیسی ندارم و دهراب پور نایب رئیسی شورا را بر عهده گرفت .

فرشاد نگین تاجی و سید هدایت اکبری نامزد سمت منشی شورا شدند که هر کدام ۳ رای کسب کردند و قرار شد برای بررسی مدرک تحصیلی بالاتر این دو نفر مدارک خود را تحویل نماینده فرمانداری در این جلسه دهند .