faslino_sadegh

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

Next Post

یادداشت ارسالی /رسانه های استان و نظریه بازنمایی

ی تیر ۲ , ۱۳۹۸
روزانه در گروه های مجازی موجی از لینک های خبری از سایت های خبری_ تحلیلی منتشر میشود که هیچ تناسبی با زیست روزمره بسیاری از مخاطبان و بدنه اجتماعی ندارند.

Advertisement