فصلی نو،۲۲ میلیارد دلار ارز گم شد !

فصلی نو،۲۲ میلیارد دلار ارز گم شد ! جمال رازقى، رئیس اتاق بازرگانی فارس:به بهانه تخصیص ارز دولتى، حداقل ۲۲ میلیارد دلار ارز این کشور در شرایط تحریم ها ناپدید شده است.برخلاف رئیس جمهور که معتقد است ارز متعلق به دولت است، معتقدم ارز متعلق به کشور و مردم است

فصلی نو،۲۲ میلیارد دلار ارز گم شد !

جمال رازقى، رئیس اتاق بازرگانی فارس:به بهانه تخصیص ارز دولتى، حداقل ۲۲ میلیارد دلار ارز این کشور در شرایط تحریم ها ناپدید شده است.برخلاف رئیس جمهور که معتقد است ارز متعلق به دولت است، معتقدم ارز متعلق به کشور و مردم است