مثلث استانداری بر علیه صنعت کهگیلویه و بویراحمد

مثلث استانداری با بازی گردانی مدیرکل حوزه استاندار بدون هیچ گونه هماهنگی با مجمع نمایندگان استان با جدیت پیگیر پوشیدن قبای مدیرکلی صنعت استان بر قامت صمیمی دوست هستند.

فصلی نو ، با امدن احمدی به استانداری کهگیلویه و بویراحمد پازل مثلث گوهرگانی و صمیمی دوست  علیه مدیریت صنعت استان کامل شد.

به گزارش فصلی نو ، متاسفانه در شرایط ویژه کشور که آرامش مردم بیش از هر زمان دیگری می بایست در اولویت باشد مثلث پنهان گاه و بی گاه خارج از جاده انصاف و به بهانه های مختلف به مدیران صنعت کهگیلویه و بویراحمد تاختند و هر روز عرصه را بر این مجموعه تنگ تر کردند.

زمزمه های تغییر دیودیده مدیر صنعت کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۶ ماه است نقل محفل مجالس شده و هر روز با فضاسازی های مختلف این سازمان مهم را عرصه جولان تنش ها و بازی های هدایت شده از بیرون کرده است.

مثلث استانداری با حمایت پشت پرده ، صمیمی دوستی که شایستگیش برای مجموعه هایی مانند استاندارد و شرکت شهرک های صنعتی استان احراز نشد و با پافشاری خادمی استاندار وقت به سرپرستی دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری منصوب شد را روانه راهروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده اند.

در حمله آخر گوهرگانی معاونت اقتصادی استانداری، دیودیده که طی یکی دوهفته اخیر باحضور در جلسه شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲/۲/۹۸ و همچنین گردهمایی مدیران ارشد وزارت صمت در تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ پیگیر موارد مهم صنعت استان بوده به غیبت در جلسات استانداری متهم کرده است که جای بسی تاسف و تامل دارد.

تصاویر حضور دیودیده در وزارت صمت در مدت زمان یاد شده :