همه با هم به استقبال پرشور انتخابات نظام پرستاری

4

پاسخ گوترین افراد تیم درمان هستند، آن هم نه پاسخگوی وظایف قانونی خود، بلکه پاسخگوی همه نواقص سیستم ها و سایرین. اما؛ پرستاران، اکثریت خاموش جامعه بهداشت و درمان کشور هستند

فصلی نو – حسین رضایی

به گزاره های زیر توجه کنید :
پرستاران بزرگ ترین شبکه مدیریت سلامت را در اختیار دارند. (بیش از ۱۵۰۰۰مدیر، مدیر پرستاری، سوپر وایزر، سرپرستار ،مسئول شیفت، و….) . بیشترین نقش را در تولید درآمد داشته و موثرترین عامل اقتصاد درمان هستند.بیشترین تعداد دانشکده ها، در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را دارند (بیش از ۱۴۰ دانشکده). بیشترین تعداد فارغ‌التحصیلان سالانه گروه علوم پزشکی را دارند (سالانه بیش از ۷۰۰۰نفر). بزرگترین تیم ارائه خدمت در ساعات غير اداری و تعطیلات در کشور هستند. بزرگترین تیم ارائه خدمت به صورت لاینقطع هستد (خدمات پرستاری پیوسته ۲۴ ساعته). بیشترین تیم تخصصی ارائه خدمت در سوانح و حوادث را پرستاران تشکیل می‌دهند.بیشترین ارتباط را با مردم و گیرندگان خدمت دارند.

پاسخ گوترین افراد تیم درمان هستند، آن هم نه پاسخگوی وظایف قانونی خود، بلکه پاسخگوی همه نواقص سیستم ها و سایرین. اما؛ پرستاران، اکثریت خاموش جامعه بهداشت و درمان کشور هستند.اما؛ پرستاران بیشتر کار می کنند و کمتر مطالبه گر هستند. اما؛ کمترین نقش را در تصمیم گیری های اقتصادی و مدیریت کلان وزارت بهداشت و درمان و وزارت کار و رفاه اجتماعی دارند. اما؛ بیشترین مقاومت را در اجرای قوانین حرفه‌ای خود شاهد هستند. اما؛ برای رسیدن به جایگاه واقعی خود، نیازمند تولید و باز تولید قدرت هستیم. باید نهاد قدرت جامعه بزرگ پرستاری را باز تعریف کنیم.قدرت ما در جماعت ماست. وظیفه اصلی نظام پرستاری تولید قدرت است. ارتقاء جایگاه حرفه‌ای پرستاران است. ما می توانیم، اگر بخواهیم، اگر همه بخواهیم، امروز حرکت برای اعتلای پرستاری، مثل حرکت در میدان مین است. صندوق های رای منتظر شماست..

حسین رضایی (کارشناس پرستاری_ کاندیدای پنجمین دوره نظام پرستاری)

faslino_sadegh

4 دیدگاه

Next Post

گزارش تصویری از پنجمین جشنواره کوچ عشایر در یاسوج

د تیر ۱۷ , ۱۳۹۸
زارعی با اشاره به اینکه عشایر زندگی ممتازی دارند که زیبایی زندگی آنها در یک قاب نمی‌گنجد، گفت: تاریخ زندگی عشایر این استان سراسر افتخار است و آنها در طول تاریخ به خوبی درخشیدند.

Advertisement