Take a fresh look at your lifestyle.

یادداشت ارسالی- آقای وزیر بهداشت شایسته بود رسیدگی مسئولانه و مدیرانه میکردید

0 0

فصلی نو – سیروس کریمی بختیاری

بنام پاک آفریدگار

وزیرمحترم بهداشت
جناب سعید نمکی
با درود و احترام

آنچه باعث این نگارش گردید، سخنان حزن آور و درد ناک شیرزن لر چنارمحمودی بودکه خطاب به خبرنگار سیما گفت: پدربزرگ من ۶۵ سال و مادر بزرگم ۶۰ سال سن دارند که در بین مردم منطقه سالها مورد احترام و اعتماد و حرمت هستند، هردو مبتلا به بیماری ایدز شدند، آیا به گفته وزیر بهداشت آنها زنا کرده اند!!! و مرد کشاورز دیگری با اندوه می گفت:دیگر کسی محصولات مارا خریداری نمی کند، مردم از من فرار می کنند و نزدیک مان نمی شوند،،،،« به راستی مردم چنار محمودی روزی هزار بار می میرند و زنده می شوند»،،،
جناب وزیر در مناطق روستایی و عشایرنشین زاگرس هنوز زندگی ماشینی و تهاجم فرهنگی غرب آنطور که در شهرها رسوخ کرده در روحیات مردم این منطقه تاثیر آن چنانی نداشته، وهنوز زندگی آنان بر پایه سنتی مانده از نیاکانشان که بر پایه پاکی و راستی به ارث برده اند، استوار است،،، ، در روستاها و زندگی عشایری مردم خود را از یک خانواده می دانند،پسر و دختر روستایی زیر یک سقف یا یک سیاه چادر درس میخوانند، مردان و زنان روستایی دریک مزرعه در جوارهم کار میکنند، در چنین فضایی آنقدر غیرت، تعصب، صمیمیت، پاکی و یکرنگی هست که شما در مقام یک وزیر مملکت اگر از این روحیات آگاه بودید هرگز به خود اجازه نمی دادید با چنین صراحتی بگویید با « روابط نامطلوب!!!» مبتلا به بیماری شده اند،،،، وبعد بیایید از معاونین خود بخواهید بروند مورد را از ذهن مردم بزدایند ؟ به قول سعدی:
سخن دان پرورده پیر کهن /
بیندیشد آنگه بگوید سخن/
گر راست بگویی و در بند بمانی/
به زانکه دروغت دهد از بند رهایی/

جناب وزیر تاریخ ایران را بخوانید،وقتی سلطان جلال الدین خوارزمشاه در کنار رود سند خود را در محاصره سپاه چنگیز مغول دید، ابتدا « مادر، همسر،خواهر» خود را در آب دریا انداخت و سپس خود از سند عبور نمود تا ناموس ایرانی بدست بیگانه نیفتد، چنگیز که خود شاهد این رویداد بود گفت: چنان پدری را چنین پسری،،،

همچنین در تمام جنگ ها، مهاجمی که به منطقه لر نشین در زاگرس آمده هر گاه، زنان همسران خود را شکست خورده در محاصره دشمن می دیدیدند اگر در خشکی بودند خود را با چاقو ،،،،،اگر در نزدیک دریا بودند غرق و اگر در کوه بودند خود را از کوه پرتاب می کردند که حیثیت شان بدست دشمنان نیفتد،،،،، حال چنین قومی با چنین فرهنگی چگونه به نقل شما با روابط نامطلوب بیمار شده اند!!!

جناب وزیر بهداشت و جناب استاندارچهارمحال وبختیاری که جوان کشاورزی« امیر پوربختیار» که در روستای سورک چهارمحال به شغل شریف کشاورزی مشغول است، و چون نام پدرش سرتیپ بوده که هفت سال پیش نیز رحمت خدا رفته است، بعنوان فرزند یک ضدانقلاب سرشناس که از خارج کشور اسلحه وارد کرده او را دستگیر وبه قید وثیقه موقتا آزاد کنی ؟ به قول فردوسی

خرد گر سخن برگزیند همی/
همان را گریند که بیند همی/

شایسته بود به مشکل اصلی که موجب این نا امنی در منطقه گردید رسیدگی مسئولانه و مدیرانه میکردید ؟

اسکندر مقدونی نزد ارسطو رفت و گفت هرچه ایران را ویران میکنم نظام وسیتم اداری دولت هخامنشی از هم نمی پاشد؟ میخواهم بزرگ مردان ایران را بکشم،؟ ارسطو پاسخ داد چنین نکن که نامت در تاریخ به زشتی برند، برو طبقات را جابجا کن،مردان بزرگ را از مسند کارهای بزرگ بردار و افراد کوچک و بی دانش را بجای آنان بگمار، اینان چون دانش وتجربه اداره کشور را ندارند در کار همدیگر دخالت می کنند، و تنها بفکر منافع خود هستند و طولی نخواهد کشید که سیتم اداری از هم پاشیده خواهد شد،،،،، اسکندر چنین کرد، و طولی نکشید دولت مقتدر هخامنشی با آن همه شکوه وجلال از هم گسست،،،،،،،
حکیم توس در همین زمینه می فرماید:

یکی مرد بینی که با دستگاه ، رسیده کلاهش به ابر سیاه/
که او دست چپ را نداند ز راست/
زبخشش فزونی نداند ز کاست/
لطفا کوتاهی و ناتوانی خود را به حساب مردم ساده شریف و خدمت گزار نگذارید،،،،

«سیروس کریمی بختیاری»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.